Wczytuję dane...

Cera a hormony - dla żądnych wiedzy :-)

Pol J Cosmetol 2013, 16(4): 293-299

Charakterystyka zmienności gładkości cery w zależności od stężenia estradiolu we krwi w 5, 15 i 25 dniu cyklu menstruacyjnego u kobiet w wieku 16-50 lat


Streszczenie

Wprowadzenie. W zawodzie kosmetologa, podstawowym czynnikiem warunkującym powodzenie zabiegów jest wiedza z zakresu zmian zachodzących w skórze, w tym również tych, które zależą od stężenia krążących we krwi hormonów. Świadomość zachodzących przemian oraz obserwacja skóry, pozwalają dokonać właściwej analizy oraz wybrać odpowiednie produkty harmonizujące jej funkcjonowanie.
Cel. Celem pracy była ocena zmian jednej z cech skóry (gładkości) w zależności od stężenia we krwi estradiolu - sterydowego hormonu płciowego, odpowiedzialnego m.in. za wygląd skóry.


Materiał i metody. Badaniom poddano 57 kobiet w 4 grupach wiekowych. Dokonano trzykrotnych pomiarów gładkości cery oraz stężenia poziomu estradiolu we krwi. Wszystkie pomiary dokonywane były w tych samych warunkach oraz w tych samych dniach w 5, 15 i 25 dniu cyklu menstruacyjnego.


Wyniki. Stwierdzono, że niestabilne stężenie estradiolu we krwi powoduje wahania gładkości cery, co jest szczególnie wyraźne w początkowej fazie cyklu miesiączkowego i nasila się z wiekiem. Ustalono również, że najkorzystniejszym dla gładkości stężeniem estradiolu jest 50 pg/ml.


Wnioski. Można zatem wnioskować, że z wiekiem skóra kobiet jest wrażliwsza na nieprawidłowe stężenie estradiolu a na podstawie uzyskanych wyników można opracować profilaktyczny program pielęgnacyjny, wspomagający funkcje skóry dla pacjentek w różnych grupach wiekowych.


Słowa kluczowe: estradiol, gładkość skóry, faza folikularna, faza owulacyjna, faza lutealna

Jeżeli temat Państwa zainteresował, bardzo mi miło. Pracuję nad następną publikacją o wpływie DHEAS i Estradiolu na skórę. Udostępnię ją jak tylko zostanie opublikowana                                                

mgr Iwona Jabłońska