Wczytuję dane...
Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (sklep kosandkons.pl, Akademia Estetyki Iwona Jabłońska, ul. Łąkowa 1 97-400 Bełchatów). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep kosandkons.pl jest prowadzony przez firmę: Akademia Estetyki Iwona Jabłońska, ul. Łąkowa 1, 97-400 Bełchatów, 

NIP: 769-105-06-29, REGON: 590097494, nr wpisu do ewidencji lub KRS: 2613, GIODO: 43670913, KONTO BANKOWE: 07 1140 2004 0000 3502 3972 0360

 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sklep Kos&Kons przyjmuje pisemne reklamacje, które rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

9. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Wszystki proponowane rodzaje płatności są bezpieczne i regulowane m.in. przez transferuj.pl., dotpay.pl, paypal.pl.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Ochrona danych osobowych:

  • kosandkons.pl stosuje wszelkie środki ostrożności podczas korzystania z danych osobowych, tak by Klient mógł w pełni wykorzystać możliwoci serwisu sklepu kosandkons.pl i jednocześnie był całkowicie chroniony prywatnie w stosunku do własnych danych osobowych.
  • podanie okreslonych danych osobowych w trakcie korzystania z serwisu jest niezbędne dla realizacji zamówień, dlatego uprzedzamy Klientów kosandkons.pl, że podczas składania zamówień będziemy prosić o takie dane, zaznaczając, że w pełni respektujemy ich poufnosć.
  • polityka prywatności sklepu kosandkons.pl jest dostepna na stronie https://kosandkons.pl/polityka-prywatnosci.
  • informujemy, że zarejetrowanie się w sklepie kosandkons.pl jest równoznaczne z wyrażeniam zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia w naszym sklepie.
  • swoje dane klient podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne do realizacji zamówienia w kosandkons.pl. Klient może rozszerzyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych również w celach marketingowych.
  • przy wyborze dostarczenie towaru przez oddzielną jednostkę taką jak poczta czy kurier, sklep kosandkons.pl zapewnia, że dane osobowe klienta zostaną przekazane wspomnianym jednostkowm wraz ze zleceniem dostawy, tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz w zakresie najwęższego wykorzystania danych osobowych Klienta. Poza tym zakresem kosandkons.pl nigdy nie przekazuje danych osobowych Klientów żadnym osobom trzecim.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.kosandkons.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kosandkons.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.